Vi utför VVS entreprenader och service i Storstockholm

Stockholms Rörvision är ett auktoriserat VVS förtag. Vi utför VVS-entreprenader i alla kommuner i Stockholms län och vi åtar oss såväl totalentreprenader som generalentreprenader. Våra arbetsledare är utbildade och certifierade byggarbetsmiljösamordnare (BAS P/U) med mångårig erfarenhet. Vi arbetar med VVS-uppdrag som omfattar allt från nyproduktioner till ombyggnationer och lokalanpassningar. Stockholms Rörvision erbjuder VVS-service och reparationer, VVS-installationer samt stambyten. Våra erfarna VVS-montörer har bred kompetens, bland annat inom licenssvetsning, installation- och service av fjärrvärmecentraler (UC). Kontakta oss för mer information.

Planering VVS-projekt, Stockholms Rörvision

Auktoriserat VVS-företag

Stockholms Rörvision är auktoriserade Säker Vatten och uppfyller kraven på utbildning och erfarenhet. Våra projektledare har branschlegitimation Säker Vatten kombinerad med ID06. VVS-montörer och arbetsledare har VVS-certifikat med giltig utbildning i Säker Vatteninstallation. Stockholms Rörvision har även anställda med utbildning i gällande byggregler och normer för VVS-installationer, BBR/PBL.

VVS-ENTREPRENADER

• Nyproduktioner
• Lokalanpassningar
• Fjärrvärmeundercentraler
• Stambyten

VVS-SERVICE

• Försäkringsärenden
• Garantiärenden
• Värmepumpar

SÄKER VATTEN

• Auktoriserat VVS företag
• Uppfyller och följer branschregler för Säker Vatteninstallation
• VVS-installationen är gjord på säkraste sätt
• Vi följer de krav som aktörer i byggbranschen och försäkringsbolag kräver

VVS-KALKYLERING

Vi använder Wikells kalkylprogram i våra kalkylarbeten vilket säkerställer och underlättar administration i samarbete med många etablerade företag i byggbranschen.